ΝΕΑ

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πελατών

Η δικηγορική εταιρεία ‘ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’ (στο εξής ΄η εταιρεία΄) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, όπως ισχύει, τους Ελληνικούς Νόμους που εφαρμόζονται επί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τις αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων και οποιεσδήποτε άλλες ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις της Ε.Ε. …

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πελατών Read More »

Scroll to Top