Διοικητικό δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις δημοσίων υπαλλήλων, όπως πειθαρχικά, προαγωγές, αποσπάσεις, μεταθέσεις, ομαδικές αγωγές και προσφυγές για την είσπραξη επιδομάτων και αφορολόγητων αποζημιώσεων. Για τις υποθέσεις κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία. Επίσης, για την επίλυση όλως εξειδικευμένων υποθέσεων διοικητικού δικαίου όπως και για προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνεργαζόμαστε με δικηγόρους-καθηγητές διοικητικού δικαίου.

Scroll to Top