Φορολογικό δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις φορολογικού δικαίου σε συνεργασία με δικηγόρο – καθηγητή φορολογικού δικαίου και οργανωμένα λογιστικά γραφεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

 

2018-2019 Copyright © Νικόλαος Γ. Νάκης & Συνεργάτες | Designed and Developed by LawNet