Επικοινωνία

Το γραφείο δέχεται μόνο με ραντεβού.

Το αμοιβολόγιο του γραφείου μας ρυθμίζεται κατά βάση από το καθεστώς της χρονοχρέωσης.

Οι δαπάνες και μέρος της προσδοκώμενης χρέωσης προκαταβάλλονται.

Δικηγορική Εταιρεία
Νικόλαος Γ. Νάκης & Συνεργάτες
Σόλωνος 41, ΤΚ 10672
Τηλ. 210-3639190
Fax 210-3639890
E-mail: info@lexnet.gr, office@lexnet.gr, nakis@lexnet.gr
Skype: Nicolas Nakis Associates Law Firm

 

2018-2019 Copyright © Νικόλαος Γ. Νάκης & Συνεργάτες | Designed and Developed by LawNet