Η περιγραφή των υπηρεσιών και η εν γένει παρουσίαση της λειτουργίας ενός δικηγορικού γραφείου μέσω της ιστοσελίδας του, δε μπορεί παρά να είναι λιτή. Η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος ενέχει από τη φύση της χαρακτηριστικά που είναι ασύμβατα με τη διαφήμιση και την προσέλκυση πελατών. Είναι δε εύλογο ότι ούτε οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιλέγουν το δικηγόρο τους από την ιστοσελίδα που το δικηγορικό γραφείο έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο αλλά πολύ περισσότερο ούτε το δικηγορικό γραφείο να προσδοκά στην αύξηση της ύλης του μέσω του διαδικτύου. Περαιτέρω, αποτελεί κοινοτοπία η περιγραφή των υπηρεσιών ενός δικηγορικού γραφείου ως υψηλής ποιότητας, άριστης αποτελεσματικότητας και εξαιρετικού επιπέδου, δεδομένου ότι η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος επιτάσσει από τη φύση του, την παροχή των νομικών υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο σε καθημερινή βάση σε όλες τις υποθέσεις των εντολέων του.

Ως εκ τούτου, η δημιουργία της ιστοσελίδας μας και η ανάρτηση της στο διαδίκτυο έχει για εμάς ως αποκλειστικό κίνητρο και μοναδικό γνώμονα, τη συνοπτική παρουσίαση των αντικειμένων με τα οποία το δικηγορικό μας γραφείο είναι εξειδικευμένο και αναλαμβάνει σχετικές υποθέσεις, του ανθρωπίνου δυναμικού μας ώστε να λάβουν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μία πρώτη πληροφόρηση για τους δικηγόρους που προτίθενται να επισκεφθούν, ανακοινώσεις για τον χειρισμό υποθέσεων γενικότερου ενδιαφέροντος καθώς και τα  στοιχεία επικοινωνίας και τους όρους συνεργασίας, προκειμένου, ακολούθως, να είναι ευκολότερη η προσωπική επαφή για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την ανάληψη του χειρισμού της.

Διαβάστε περισσότερα…

Ο δικηγόρος είναι συλλειτουργός της δικαιοσύνης, έχει καθήκον την εκπροσώπηση των πολιτών στα δικαστήρια και την παροχή νομικών συμβουλών στους εντολείς του. Η προσήλωση στην εκπλήρωση των επιταγών του δικηγορικού λειτουργήματος αποτελεί τον άξονα λειτουργίας του γραφείου μας.

Οι άνθρωποί μας 

Υπηρεσίες

2018-2019 Copyright © Νικόλαος Γ. Νάκης & Συνεργάτες | Designed and Developed by LawNet