Νικόλαος Γ. Νάκης

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διευθύνων Εταίρος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Αποφοίτησε από τη Νομική σχολή Αθηνών το 1992. Μεταπτυχιακός διπλωματούχος του University of Leicester στο δίκαιο επιχειρήσεων και στο εργατικό δίκαιο (1997). Μεταπτυχιακός διπλωματούχος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (2005). Υποψήφιος διδάκτορας Πολιτικής Δικονομίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δικηγόρος Αθηνών (1995). Μέλος στη συντακτικής επιτροπής του Νομικού Βήματος (2005-) και διευθυντής της συντακτικής επιτροπής (2022-). Μέλος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΔΣΑ (2014-2022). Μέλος του ΔΣ  της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων (1993-2001) και πρόεδρος του ΔΣ (1999-2001). Μέλος του ΔΣ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (2003-2009) και ταμίας του ΔΣ (2007-2009). Μέλος του ΔΣ και αντιπρόεδρος της ΟΛΠ logistics ΑΕ (2010-2012). Μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά (2009-2015).

Εξειδικευμένος σε υποθέσεις εμπορικών απαιτήσεων, τραπεζικών δανείων, αναγκαστικής εκτέλεσης, πολιτικών αναιρέσεων, εμπραγμάτου και κληρονομικού δίκαιου, αθλητικού δικαίου και κοινωφελών ιδρυμάτων. Συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με μεγάλη τραπεζική εταιρία σε υποθέσεις είσπραξης εμπορικών απαιτήσεων, με δικηγορικό γραφείο στη Νέα Υόρκη ΗΠΑ σε υποθέσεις εμπράγματου και κληρονομικού δικαίου ομογενών και με Κυπριακό δικηγορικό γραφείο σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου. 

Γλώσσες εργασίας Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

Νικόλαος Νάκης
Scroll to Top