Αμαλία Β. Σουλτάνη

Συμβολαιογράφος Αθηνών

Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1972. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1996 και το 1999 διορίστηκε ως Συμβολαιογράφος. Αρχειοφύλακας Συμβολαιογράφου Αθηνών (πρώην Ελευσίνος) Παναγιώτη Κ.Κουτσιλαίου.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά.

Αμαλία Β. Σουλτάνη
Scroll to Top